خلاقیت کارآمد – مدیریت فکر

خلاقیت کارآمد – مدیریت فکر
درباره کتاب

دوبونو در نگارش این کتاب سه هدف زیر را دنبال می‌کند: درک چیستی خلاقیت و منطق آن به کار‌گیری خواست و اراده، در انجام دادن امور و کارهای خلاق بهره‌گیری از تکنیک‌ها و روش‌های خاص تفکر خلاق این کتاب در زمینه‌ی کسب و کار مدیریت سرمایه‌گذاری و صنایع است و در واقع،‌ راهنمای فکری در این زمینه‌ها به شمار می‌آید. در این کتاب، دوبونو به آموزش فنون تفکر می‌پردازد از جمله: شش کلاه تفکر و نیز تفکر جانبی، انگیزه‌ی ساختن جای پا،‌ انگیزش ذهنی، چتر مفهوم، تمرکز خلاق‌ـ تأمل خلاق، فهرست کارهای خلاق و... در واقع درون‌مایه‌ی کار دوبونو تفکر به عنوان یک مهارت و نیز ارائه‌‌ی تکنیک‌ها و روش‌هایی است که هم ساده و عملی‌اند و هم کارآمد و توان‌بخش.

عضویت در کانال تلگرام