تمرکز زدایی در آموزش و پرورش

تمرکز زدایی در آموزش و پرورش
درباره کتاب
شاید بتوان گفت تمرکززدایی مهم‌ترین پدیده‌ای است که طی ۱۵ سال گذشته در دستور کار برنامه‌ریزی آموزشی قرار گرفته است. اثرات این بحث، فراوان و بسیار دامنه‌دار است، چرا که اصولاً تمرکززدایی دربارهٔ ماهیت و تقسیم اختیارات پرسش‌هایی اساسی مطرح می‌کند.
اثر حاضر، ابزار لازم را برای پرداختن به این بحث در اختیار سیاستگذاران قرار می‌دهد. این امر با بررسی شیوهٔ تمرکززدایی، اختیار تصمیم‌گیری در نظام آموزش دولتی و اثرات احتمالی آن انجام می‌پذیرد و سپس خواننده با تحلیل پرسش‌های اساسی و (پی بردن به) مضامین آن‌ها از جنبه‌های مختلف تمرکززدایی آگاه می‌شود.
راهنما

عضویت در کانال تلگرام