بازی و رشد

بازی و رشد
درباره کتاب

کارشناسان بر این باورند که بازی در رشد همه جانبه کودکان نقش مهمی دارد. در بیست و پنج سال گذشته کشورهای پیشرفته و به ویژه نهادها و مراکز آموزشی  توجه ویژه ای به بازی های کودکان نشان داده اند. تردیدی نیست که بازی جزء مهمی از زندگی کودکان کم سال را تشکیل می دهد. کودکان از راه بازی پیرامون خود را می شناسند و آن را تجربه می کنند. آن ها برای رشد شخصیت خود نیازمند اندیشه ورزی اند و بازی وسیله ایی است که این امکان را برای آن ها فراهم می کند.
هدف نویسندگان کتاب بازی و رشد شناساندن ویژگی های بازی و نقش آن در رشد و پرورش کودکان به زبان ساده و قابل درک برای پدران و مادران و آموزگاران و مربیان است. در بخش های نخستین کتاب بازی و ویژگی های آن تعریف شده است و در بخش های دیگر انواع بازی، فضا های بازی و مواد و وسایلی که در بازی ها مورد استفاده قرار می گیرند، شناسانده شده اند. 

air max 90 essential sale

راهنما

عضویت در کانال تلگرام