درباره خلاقیت

درباره خلاقیت

به باور مترجم این کتاب، پرسش درباره‌ی ماهیت و فرایند خلاقیت، پرسشی بنیادین است و جست‌و‌جوی خلاقانه برای یافتن پاسخ آن نیز به همان اندازه اهمیت دارد. دیوید بوهم،‌ نویسنده‌ی کتاب، از اندیشمندان بزرگ معاصر است که افزون بر طرح پرسش‌های اساسی درباره‌ی خلاقیت و ساز و کارهای آن، برای پاسخ دادن به این پرسش،‌تلاش کرده است. کتاب «درباره‌ی خلاقیت» چنان‌که مترجم توضیح می‌دهد،‌ به توضیح سرشت و فرآیندهایی می‌پردازد که با تکیه بر قابلیت‌های خدادادی در ایشان به تفکر و عمل خلاقانه در او می‌انجامد و نیز به موانع درونی و بیرونی بازدارنده‌ی این فرآیندها اشاره دارد. در پشت جلد کتاب آمده است:«درباره‌ی خلاقیت» که تأملات بیست‌ ساله‌ی این اندیشمند معاصر را درباره‌ی وجوه تمایز فرایندهای خلاق از فرایندهای مکانیکی صرف دربرمی‌گیرد، علاوه بر تحقیق در باب ماهیت خلاقیت، زیبایی و حقیقت، به مباحثی چون «رابطه‌ی بین علم و هنر»، «گستره‌ی تخیل» و «هنر، دیالوگ و نظم فراگیر» می‌پردازد.

عضویت در کانال تلگرام