کتاب‌های مرجع روانشناسی رفتاری کودک

راه های مراقبت از کودکان زلزله دیده

بچه‌ها بی‌پناه‌ترین بازماندگان زلزله هستند. آن‌ها درکی از اتفاقی که افتاده ندارند، سقف خانه‌شان آوار شده و شاید برخی از آن‌ها پدر، مادر، برادر، خواهر و دوستان خود را از دست داده‌اند.

راه های مراقبت از کودکان زلزله دیده

عضویت در کانال تلگرام