مقاله‌ها و نوشته‌های روانشناسی رشد

مناطق محروم دچار فقر زبان گفتاری است

من می‌خواهم با یاد و نام خانم توران میرهادی شروع کنم که همیشه می‌گفتند بچه‌های این سرزمین شایسته بهترین آموزش‌ها هستند. ایشان معتقد بودند که ما شناخت کافی نسبت به کشور، ادبیات و سرزمین خود نداریم و نگاه ما به خارج از ایران همیشه ایده‌آل بوده است، درحالی‌که نسبت به کشور خودمان بسیار کم می‌دانیم.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
کودکان دو زبانه

هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی کودکان تک‌زبانه و کودکان دو‌ زبانه از نظر عملکرد ذهنی و به ویژه هوش بود. سؤال پژوهشی به صورت فرض صفر بیان شد.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
تک زبانه

جهت مقایسه‌ی عملکرد دو گروه در این بررسی، آزمون تی از دو نمونه‌ی مستقل گرفته شد که حاکی از نبود تفاوت معنادار بین دو گروه بود. با توجه به نتایج این بررسی، به نظر می‌رسد که کودکان تک‌ زبانه و کودکان دو زبانه از نظر عملکرد ذهنی و به‌ویژه هوش تفاوت معناداری نداشته باشند.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
کودکان تک‌ زبانه

 پژوهش حاضر کودکان تک‌ زبانه و دو زبانه را از نظر فرایندهای ذهنی، به ویژه هوش، مقایسه می‌کند. این پژوهش مبنای «فرضیه‌ی صفر‌» است که نبود تفاوت معنادار را در عملکرد ذهنی کودکان دوزبانه و کودکان تک‌ زبانه مطرح می‌کند.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
پردازش ذهنی در کودکان دو زبانه و کودکان تک‌ زبانه - بخش نخست

پژوهش حاضر افراد تک‌زبانه و دو زبانه را از نظر فرایندهای ذهنی، به ویژه هوش، مقایسه می‌کند. این پژوهش مبنای «فرضیه‌ی صفر‌» است که نبود تفاوت معنادار را در عملکرد ذهنی کودکان دوزبانه و تک زبانه مطرح می‌کند.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
زبان کودک در ۳ تا ۴ سالگی

عکس‌هایی از بروشورهای کهنه در بیاورید. با چسباندن تکه‌های ناهمگون عکس‌ها به همدیگر مجموعه‌ای از تصویرهای خنده دار درست کنید. برای نمونه، عکس سگی را درون ماشین بچسبانید، که وانمود می‌کند در حال رانندگی است. از کودک خود بخواهید دربارهٔ چیز خنده داری که در عکس می‌بیند سخن بگوید.

نوشته : editor5 /
تعداد دیدگاه: 0 /
بینایی نوزاد از تولد تا چهار ماهگی

نوزاد در روزهای نخست هر چهره، شیء یا تصویر دارای الگوی مو، چشم و دهان را بررسی می‌کند و طولی نمی‌کشد که کودک چهره‌های واقعی را از تصاویر ساختگی تشخیص می‌دهد. در سه ماهگی نوزادان نه تنها چهره‌های واقعی را از تصاویر دروغین تشخیص می‌دهند بلکه شروع به تمایز آنها از یکدیگر، به‌خصوص چهره‌های آشنا از بیگانه می‌کنند. در هفته اول زندگی وضعیت جمع‌شدگی نوزاد دامنه دید او را محدود می‌کند اما در این سن اگر اشیاء در فاصله ۲۰ سانتیمتری دید نوزاد قرار گیرد، می‌تواند چشم‌های خود را بر آن شیء متمرکز کرده و توجه خود را با حرکات بدن نشان دهد.

نوشته : editor5 /
تعداد دیدگاه: 0 /
مهارت های پیش زبانی چیست؟

از زمانی که کودک زاده می شود در حال یادگیری مهارت های پیش زبانی یا غیر آوایی است که این آموزش سبب پشتیبانی از یاد گیری زبان می‌شود.

مهارت های پیش زبانی که از ماه‌های نخستین زایش پدیدار می شود در برگیرنده:

مهارت های پیش زبانی دیدن و گوش کردن 

پس از این که کودک به دنیا آمد، چهره  مادر خود را نگاه خواهد کرد. او یاد می‌گیرد چهره های انسانی را از یکدیگر بشناسد و برجسته تر بودن برخی را درک کند.  توانایی بینایی به کودک کمک می کند پرسش گاه زبانی را از دهان و چهره دریافت کند.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
زبان کودک از زایش تا ۱ سالگی

درباره جایی که می‌خواهید بروید سخن بگویید، چه کاری انجام خواهید داد زمانی که وارد شدید، و چه کسی یا چه چیزی را شما می‌خواهید ببینید (مانند، «ماهک به خانه مادر بزرگ می‌رود»، «مادر بزرگ یک جوجه دارد»، «ماهک او را نوازش خواهد کرد»)

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
رشد شناختی و ذهنی تا ۳ سالگی

رشد شناختی در کنار سایر توانمندی‌ها از اهمیت بسیار بالایی برای کودک برخوردار است. کودک به هنگام تولد، محیط خود و آنچه را در اطرافش مشاهده می‌کند، نمی‌شناسد. ذهن او از همه انواع مفاهیم و نمادها خالی است اما با افزایش سن، واجد یک سری ویژگی‌های ذهنی و شناختی می‌شود و رشد شناختی و ذهنی در وی کم‌کم تکامل می‌یابد. به تدریج در اثر رشد کودک یادگیری و فهمیدن را آغاز می‌کند و آنچه از طریق حواس خود دریافت می‌کند، برای او معنادار می‌شود.

نوشته : editor5 /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام