فهرست مدارس طبیعت در استان یزد

مدرسه طبيعت سيار سرو (يزد)

new nike air max 2019

مدرسه طبيعت سيار سرو (يزد)

مدرسه طبیعت گندمک (یزد)

مدرسه طبیعت گندمک ، اولین مدرسه طبیعت استان یزد با هدف آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان در عرصه محیط زیست و افزایش میزان علاقه مندی آنها به مواهب طبیعی شروع به کار نموده است.

مدرسه طبیعت گندمک (یزد)

مدرسه طبیعت باغ گیلو (بافق)

مدرسه طبیعت باغ گیلو این شهرستان فعالیت رسمی خود را با حمایت انجمن باغ گیلو و راهنماییهای ایدهپرداز و بنیانگذار مدرسه طبیعت درایران،آغاز کرد. هدف از ایجاد مدرسه طبیعت باغ گیلو ، ایجاد فرصت تعامل آزادانه کودکان شهرستان با طبیعت در مسیر دستیابی به رشد سالم و شکلگیری نهال عشق و آگاهی به سرزمین و طبیعت در نسل آینده است.

شرایط ثبت نام در مدرسه طبیعت باغ گیلو گروه سنی پسران ۳ الی ۷سال و دختران ۳ الی ۱۲سال می باشد که جهت ثبت نام می توانند به پارک تفریحی آهنشهر، بوستان آفتاب مدرسه طبیعت مراجعه کنند. ساعت ثبت نام صبح ها از ساعت ۹ الی ۱۱و عصرها ۱۸ الی ۲۱ میباشد.

مدرسه طبیعت باغ گیلو (بافق)

عضویت در کانال تلگرام