فهرست مدارس طبیعت در استان کرمان

مدرسه طبیعت پاپک (بابک)

سرتسهیلگر فائزه احمدپور

air max 90 essential sale

مدرسه طبیعت پاپک (بابک)

مدرسه طبیعت بابامسعود (کرمان)

مدرسه‌ی طبیعت بابامسعود کرمان تکه ای از طبیعت خداست برای بازی کودکان احساس؛ نمونه‌ای کوچک از همان دشت‌هایی چه فراخ و کوه‌هایی چه بلند که برای کودکانمان مهیا ساخته ایم تا پی آن چیزی بگردند که سرشتشان بر آن بنا نهاده شده؛ پی نوری، ریگی، لبخندی؛ تجربه ی بازی های سرخوشانه‌ی کودکی با من است، کودک درونم همچنان سرشار از شادمانگی و رهاییِ کودکانه است هرچند که چهار دهه از تولدش می‌گذرد و این را مدیون شهر کوچکم بیدخت هستم که بازی های آزادانه‌ی من در طبیعت آن، بزرگی رویاهای مرا ساخت و اینک آن رویاهای به بار نشسته را در همین چهارگوشه‌ی طبیعت به فرزندان نسل بعدی ام نیز هدیه می‌کنم تا آن‌ها نیز دنیای فرد

مدرسه طبیعت بابامسعود (کرمان)

عضویت در کانال تلگرام