فهرست مدارس طبیعت در استان خراسان شمالی

مدرسه طبیعت رایان (بجنورد)

مدرسه طبیعت رایان مرکزی برای کمک به فرزندان سه تا دوازده سال برای رشد در دامان طبیعت و بازی و دوستی در فضای باز می باشد

با حضور معاون عمرانی استانداری خراسان شمالی و مدیرکل محیط‌زیست خراسان شمالی اولین مدرسه طبیعت در بجنورد افتتاح شد.

مدرسه طبیعت رایان (بجنورد)

عضویت در کانال تلگرام