فهرست مدارس طبیعت در استان خراسان رضوی

مدرسه طبیعت باغ فندوق (مشهد)

مدرسه طبیعت باغ فندوق ، فرزند مدرسه طبیعت کاوی کنج در سومین سال تولد کاوی‌کنج است. باغ فندق به روی کودکان  ۲ تا ۳٫۵ ساله گشوده شده است. در باغ فندق نیز نونهالان ما، امکان تجربه آزادانه طبیعت را دارند. خاک را بو می کشند، لمس می‌‌کنند، به آن شکل می‌دهند. در زمان‌های آغازین شکل‌گیری بازی‌های اجتماعی حضور در کنار دیگر همسالانشان را در فضای طبیعی تجربه می‌کنند. پستی‌ها و بلندی‌های متناسب با قامت تازه ایستاده ‌شان را تجربه می‌کنند. آب را لمس می‌کنند و با آن بازی می‌کنند و با ترس و شوق با حیوانات مدرسه ارتباط برقرار می‌کنند و …

مدرسه طبیعت باغ فندوق (مشهد)

مدرسه طبیعت ری را (مشهد)

بگذاریم کودکانمان مجال پرواز یابند

cheap nike free run 5.‎0

مدرسه طبیعت ری را (مشهد)

مدرسه طبیعت سیار کابک ( مشهد)

کابک به معنای آشیانه‌ی پرندگان خانگی است.در گذشته که مردم با حیوانات دوستی بیشتری داشتند، در حیاط خانه‌ها سبدهایی قرار می‌دادند برای آشیان کردن و آسایش پرندگان. ما نیز آشیانه‌ ای هستیم برای پرواز و شکوفاییکودکان نازنین

مدرسه طبیعت محلی است که در آن هیچ دیوار،کلاس، معلم و آموزشی وجود ندارد. باغی‌ است با فضاهای متنوع که در آن بچه‌ها بهکاوشگری می‌پردازند. این فضا ارتباط با حیوانات، عواطف و احساسات را در کودکان رشد می‌دهد و به آنها کمک می‌کندمدیریت احساسات و هیجانات خود را یاد بگیرند.

مدرسه طبیعت سیار کابک ( مشهد)

عضویت در کانال تلگرام