کودکان پیش دبستانی

مهارت‌های ذهنی و اجتماعی در کودکان

در ایـن مقاله بعد از مقدمه کوتاهی دربــاره اهمیت پیش دبستانی و همچنین همــکاری اولیـا، ابتدا به ویژگی‌های ذهنی کودکان پیش دبستانی (مهارت زبانی، درک مفاهیم، شباهت‌ها و تفاوت‌ها، و...) و نحوه پرورش آن (به فعالیت‌هایی مثل داستان نیمه تمام، تقویت مهارت‌های عددی، مفاهیم زمانی و...) اشاره شده است. همچنین به خصوصیات اجتماعی کودک پیش دبستانی (همکاری، علایق، بازی‌های مورد علاقه او، رابطه با خانواده و همسالان، نقش جنسیتی و...) پرداخته شده است.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
حقوق کودکان خردسال

 

کوکان ۰ تا ۳ سال:

  • محافظت از خطر فیزیکی،
  • تغذیه مناسب و مراقبت های بهداشتی کافی،
  • ایمن سازی مناسب،
  • بزرگسالی که با او دلبستگی پیدا کند،
نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام