شیوه‌های صحیح برخورد والدین با کودک

فردای کودکانتان را از امروز بسازید

در دومقاله پیشین سعی بر آن شد تا خوانندگان گرامی را به اهمیت آموزش والدین درخصوص رفتار با کودکان آگاه کنیم و همچنین به ذکر مثال‌هایی پرداختیم که امروزه در جامعه با آن دست به گریبانیم و ریشه این مشکلات را در کودکی یافتیم. در این مقاله سعی بر این است تا به برخی از مشکلاتی که پدر و مادرها در رابطه با تربیت فرزندانشان با آن‌ها مواجه‌اند، بپردازیم و به نقش و اهمیت بازی با کودک و همین طور چگونگی بازی با وی خواهیم پرداخت.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام