لکنت زبان

لکنت زبان

لکنت زبان (stuttering)  یک اختلال سیالی بیانِ لفظی است که بر اساس تکرارها و تطویلهای غیر ارادی، صدادار یا بی صدا، به هنگام انتشار واحدهای کوچک سخن یعنی اصوات، هجاهای مجزا یا هجاهای کلمات مشخص می شود. این اختلالها معمولآ بسیار فراوانند و به آسانی مهار نمی شوند.

نوشته : editor2 /
تعداد دیدگاه: 0 /
لکنت زبان چیست؟

لکنت زبان یک اختلال ارتباطی است که بیش از ۵۰ میلیون نفر در دنیا به آن مبتلا می باشند و شیوع آن در افراد مذکر تقریبا ۴ برابر افراد مونث است.

 

نوشته : editor2 /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام