کودک و پدر

۸ نکته قبل از ورود به دنیای پدرانه

این مطلب گزارشی مردانه است، گزارشی برای آگاهی بیشتر مردان، اولویت با مردانی است که به تازگی پدر شده‌اند. بی درایتی در این شرایط زندگی عاطفی، خانوادگی و حتی شغلی و حرفه ای را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد و برعکس وقتی درایت حاکم بر شرایط بعد ازکسب این عنوان شود نه تنها وضعیت زندگی بحرانی نخواهد بود که کانون خانواده به بهشتی دوست داشتنی مبدل می‌شود.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
پدر؛ دوست یا غریبه؟
 
 

طی سال‌های سال، پدر به عنوان تنها نان آور خانواده چنان از نقش محوری خود فاصله گرفته که به خاطر افزایش هزینه زندگی و نیاز مالی اعضای خانواده، این نان آور خانواده بیش‌ترین ساعات شبانه روز را بیرون خانه سپری می‌کند. 

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام