درون يک آيينه، درون يک معما

درون يک آيينه، درون يک معما
درباره کتاب
ناشر: 

کتاب، داستان دخترک بیماری است به نام سسیلی که در شب کریسمس وقتی در تختش خوابیده بود، فرشته ای به نام آریل به پیش او می آید و با هم گفت و گو می کنند. این گفت و گو شروع آشنایی این دو نفر است که تا ته کتاب این گفت و گو ها ادامه پیدا می کنند. یاستین گوردر در گفت و گو های این دو نفر به بیان پیچیدگی های مربوط به آفرینش و زیبایی های آن و انسان و روابط بین انسان ها با زبانی ساده می پردازد. 

عضویت در کانال تلگرام